Nøkkelinformasjon/annet

 

Oppdragsgiver:  NNC Property Development AS 
 Areal:  17 000 m2
 Objekt:  Nybygg kontor

Salg av Østensjøveien 27