Nøkkelinformasjon/annet

Tid:  2013
Størrelse: 14 000
Selger: FG Eiendom
Kjøper:  NRP Finans
Rolle:  Rådgiver for selger

Salg av Løkkemyra Handelspark, Kristiansund