Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2014
Størrelse: 15 000 kvm BTA 
Selger: Fellesforbundet
Kjøper: Entra Eiendom
Rolle: Rådgiver for selger
Pris: 290 MNOK

Salg av Lilletorget 1, Oslo