Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2014
Størrelse: 20 000 kvm BTA
Selger: Søylen
Kjøper: Opulens
Rolle: Salgsrådgiver
Pris: 320 MNOK

Salg av Kirkegata 20/ Tollbugata 17, Oslo