Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Størrelse: 20 000 kvm BTA kontor
Selger: Søylen
Kjøper: Opulens
Rolle: Salgsrådgiver


Salg av Kirkegata 20/ Tollbugata 17