Nøkkelinformasjon/annet

Tid:   2013
Størrelse: 11 Bioenergi anlegg
Selger:   Solør Bioenergi
Kjøper: Pareto PF
Rolle: Rådgiver for selger

Salg av infrastruktur - portefølje