Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2013
Størrelse: 101 mål
Selger: 3M Norge
Kjøper: Rimfeldt Eiendom
Rolle: Rådgiver for selger

 

Salg av Hvamveien 6, Skjetten