Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Størrelse: 30 000 kvm BTA kontor
Selger: Syndikat
Kjøper: Artics syndikat
Rolle: Salgsrådgiver


Salg av Gaustadalléen 21