Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Objekt:
Big box handelsportefølje
Størrelse: 96 000 m2
 Rolle: Kjøpsrådgiver

Kjøp Project Edge II