Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Objekt:
Big box utviklingsprosjekt
Tomte størrelse: 100 000 m2
Rolle: Kjøpsrådgiver

Kjøp Nygaard Næringspark fase 2