Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Størrelse: 4 400 kvm BTA skole
Selger: Pareto
Kjøper: Aberdeen
Rolle: Kjøpsrådgiver


Kjøp av Westerdals