Nøkkelinformasjon/annet

Omfang NOK 241 mill.
Objekt: Kontor- og handeleiendom
Rolle: Malling & Co var rådgiver for kjøper
Gjennomført: 2010

Kjøp av Trelastlageret