Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Objekt: Handelspark Arendal
Størrelse: 22 000 m2
Rolle: Strategisk rådgiver

Kjøp av Stoa Vest