Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Objekt:
Marina samt tilhørende eiendomer
Størrelse: 3 200 m2 + 520 båtplasser
Rolle: Tilrettelegger av Club deal

Kjøp av Oksenøya Marina