Nøkkelinformasjon/annet

Transaksjonssum:  ca. 750 mill. 
Oppdrag: Samarbeid utviklingsprosjekter Bergen
Rolle:  Tilrettelegger
 Gjennomført: 2012

Kjøp av Lars Hillesgate 30/ Allehelgensgate 6, Bergen