Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Størrelse: 2 000 kvm BTA handel/ kontor
Selger: Aberdeen
Kjøper: Søylen
Rolle: Salgsrådgiver


Kjøp av Karl Johans gate 13