Nøkkelinformasjon/annet

 
Tid: 2014
Objekt: Logistikkeiendom på Berger
Størrelse: 26 000 m2
Selger: International investor
Rolle: Strategisk rådgiver

Kjøp av Høgslundveien 49