Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2016
Størrelse: N/A
Selger: Hydro
Kjøper: OPF
Rolle: Kjøpsrådgiver


Kjøp av Herøya Industripark