Nøkkelinformasjon/annet

Omfang NOK 240 mill.
Objekt: Objekt: Kontoreiendom, Finansnæringens Hus
Rolle: Malling & Co var rådgiver for selger
Gjennomført: Juli 2010

Kjøp av Hansteens gate 2