Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Objekt:
Kontor og handelseiendom i Oslo senturm
Størrelse: 14 000 m2

Kjøp av Grensen 5-7, Oslo