Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Størrelse: 5 000 kvm BTA kino
Selger: Syndikat
Kjøper: Ragde Eiendom
Rolle: Kjøpsrådgiver


Kjøp av Colosseum kino