Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2015
Objekt:
Hovedkontor
Størrelse: 3 600 m2
Rolle: Tilrettelegger av Club deal

Kjøp av Borregaard HQ, Sarpsborg