Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2014
Størrelse: 14 800 kvm BTA
Selger: Momentus AS
Kjøper: Platou Real Estate
Rolle: Rådgiver for selger
Pris: 180 MNOK

Fjordveien 1 og 3, Bærum