Energi- og miljøtjenester - Folke Bernadottes vei 38, Bergen