Forside

1_fasade_4
Forvaltning for Karl Johans gate 20 AS
Type tjeneste: Full forvaltning inkl utleie
Type areal : Kontor/Handel
Areal : 4 000 m²
Fokus Sørumsand AS
Forvaltning for Urbanium Payco
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: 14 selskap i Urbanium eiendomsporteføljen, 3 i Payco
Arbins gate 2
Forvaltning for Artmax
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: 2 kontor eiendommer
Areal: 4 500 m²
STENSJ~2
Forvaltning for Malling & Co Eiendomsfond
Type tjeneste: Forvalter og utleierådgiver
Type areal: Kontor
Areal: 8 Eiendommer
Nordea Liv portefølje
Forvaltning for Nordea Liv
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: Eiendoms portefølje Oslo, Bergen Stavanger og Sandnes
Areal: 27 eiendommer, ca. 200 000 m²
Bilde 2_Parken i Statens Park
Energi- og miljøtjenester - Statens Park, Tønsberg
Oppdragsgiver: Hemfosa Samfunnsbygg
Type oppdrag: Rådgiver BREEAM NOR/regulering (masterplan for området)
Oppdragsgiver: DNB Næringseiendom, KLP, Braathen Eiendom og OSU
Type oppdrag: Teknisk/økonomisk DD, Introduksjon av Energiledelse samt Optimalisering og drift
Oppdragsgiver: Oslo Pensjonsforsikring
Type oppdrag: Introduksjon av Energiledelse, Optimalisering og drift
fv102474 - Copy
Forvaltning for Oslo Pensjonsforsikring
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: Portefølje bestående av 35 eiendommer
Areal: ca. 500 000 m2
Drammensveien-130-016
Forvaltning for Thune Eiendom AS
Type tjeneste: Sameieforvaltning/ drift og vaktmestertjenester
Type areal: Kontor/ handel
Antall vaktmestere: 1,5
Adresse: Drammensveien 130

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo