Forside

tune-handelspark
Forvaltning for EPISO 3 (Tristan Capital Partners)
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: : Portefølje bestående av 8 handelseiendommer/ utviklingseiendommer
Areal: Ca 125.000 m2
Eiker Næringspark
Forvaltning for Vestaksen Eiendom AS
Type tjeneste: Teknisk forvaltning/ avregning felleskostnader/ vaktmestertjenester
Type areal: 3 eiendommer/ utviklingseiendommer
Oppdragsgiver: DNB Næringseiendom, KLP, Braathen Eiendom og OSU
Type oppdrag: Teknisk/økonomisk DD, Introduksjon av Energiledelse samt Optimalisering og drift
Helsfyr Panorama
Forvaltning for Helsfyr Panorama AS
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: Kontor
Areal: 18 000 m2
Oppdragsgiver: Oslo Pensjonsforsikring
Type oppdrag: Introduksjon av Energiledelse, Optimalisering og drift
fv102474 - Copy
Forvaltning for Oslo Pensjonsforsikring
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: Portefølje bestående av 35 eiendommer
Areal: ca. 500 000 m2
d5258a09d1 - Copy
Forvaltning for Oslo S Utvikling
Type tjeneste: Sameieforvaltning/ drift
Type areal: Portefølje Barcode Bjørvika, 8 bygg
Areal: 250 000 m2
Drammensveien-130-016
Forvaltning for Thune Eiendom AS
Type tjeneste: Sameieforvaltning/ drift og vaktmestertjenester
Type areal: Kontor/ handel
Antall vaktmestere: 1,5
Adresse: Drammensveien 130
St. Hanshaugen Senter
Forvaltning for Sparebank 1 Skade
Type oppdrag: Eiendomsforvaltning og vaktmestertjenester
Type areal: 3 Bygg/ kjøpesentre
Areal: 36 000 m2
Antall vaktmestere: 1,5

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Fax: 24 02 80 01 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0124 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo