Forside

Høgslundveien 49,  Skedsmokorset
Starwood Capital Group
Adresse: Høgslundveien 49, Skedsmokorset
Type oppdrag: Forvaltning
Type areal: Logistikk
Areal: 25 000 m²
Sanitetsveien 1, Skjetten
Starwood Capital Group
Adresse: Sanitetsveien 1, Skjetten
Type oppdrag: Forvaltning
Type areal: Logistikk
Areal: 9 000 m²
Sandbrekketoppen 30, Bergen
Tristan Capital Partners
Adresse: Sandbrekketoppen 30, Bergen
Type oppdrag: Forvaltning
Type areal: Kombinasjonseiendom
Areal: 51 000 m²
Kongsgt 52-58 (Stavanger)
Industri Energi Holding AS
Adresse: Kongsgt 52-58 (Stavanger)
Type oppdrag: Eiendomsforvaltning + vaktmestertjeneste
Type areal: Kontor
Areal: 3 400 m²
Møllergata 23-25
Industri Energi Holding AS
Adresse: Møllergata 23-25
Type oppdrag: Eiendomsforvaltning + vaktmestertjeneste
Type areal: Kontor og servering
Areal: 3 000 m²
Youngskvartalet
Industri Energi Holding AS
Adresse: Youngsgate 7-9, Torggt 13 og Torggt 15
Type oppdrag: Eiendomsforvaltning + vaktmestertjeneste
Type areal: Kontor og servering
Areal: 9500 m²
IMG_1008
Industri Energi Holding AS
Adresse: Hammersborggt 12
Type oppdrag: Eiendomsforvaltning + vaktmestertjeneste
Type areal: Kontor
Areal: 11 000 m²
Adresse: Folke Bernadottes vei 38
Type oppdrag: Optimalisering utomhus
Type areal: Uteområde
Drammensveien_211-009
Portal Skøyen AS (Drammensveien 211-215),
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning + vaktmestertjenester (antall 1)
Type areal: Kontor/Bilbutikk/Bensinstasjon
Areal: 18 500 m²
10-
Rosenkrantzgate 10
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning + vaktmestertjenester (antall 1)
Type areal: Teater og kontor
Areal: 7 684 m²
1_fasade_4
Karl Johans gate 20 AS
Type tjeneste: Full forvaltning inkl utleie
Type areal : Kontor/Handel
Areal : 4 000 m²
Arbins gate 2
Artmax
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: 2 kontor eiendommer
Areal: 4 500 m²
STENSJ~2
Malling & Co Eiendomsfond
Type tjeneste: Full forvaltning inkl utleie
Type areal: Kontor
Areal: 8 Eiendommer
Nordea Liv portefølje
Nordea Liv
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: Eiendoms portefølje Oslo, Bergen Stavanger og Sandnes
Areal: 27 eiendommer, ca. 200 000 m²
fv102474 - Copy
Forvaltning for Oslo Pensjonsforsikring
Type tjeneste: Eiendomsforvaltning
Type areal: Portefølje bestående av 35 eiendommer
Areal: ca. 500 000 m2
Drammensveien-130-016
Thune Eiendom AS
Type tjeneste: Sameieforvaltning/ drift og vaktmestertjenester
Type areal: Kontor/ handel
Antall vaktmestere: 1,5
Adresse: Drammensveien 130

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo