PolyCom

For å bruke Polycom konferanse utstyr med webkamera aktivert må det installeres et lite program på din PC. 
NB! - Dette må gjøres på din egen PC. (utenfor Citrix)

Start install -->   PolyCom Trio Pass through installasjon.

PS! - filen ligger på Sharepoint, og du kan få spørsmål om å logge på med din Malling/Microsoft konto.

Klikk på"Last nedom du får denne meldingen.

Klikk så "Kjør"


Klikk Next>


Next - Next - Next
Klikk InstallKlikk Next >


Om du får denne melding på slutten, må du restarte PC for å aktivere funksjon.
Om du ikke får startet installasjon direkte med linken over, kan du hente en zip fil direkte fra Polycom support ved å klikke på linken under. (Denne filen må da lastes ned og pakkes ut)
https://downloads.polycom.com/voice/rp_trio/PolyTrioPass-Through_1.0.0.0067_Win10.zip 

 

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo