Prosjektleder/rådgiver 

Malling & Co Leietakerrådgivning er en av Norges ledende aktører innenfor forretningsområdet leietakerrådgivning. Selskapet har i dag 11 ansatte og en del av Eiendomshuset Malling & Co. Vi bistår våre kunder gjennom hele prosessen fra utvikling av arbeidsplasskonsept til søk etter lokaler, forhandling av leieavtalen med tilhørende kravspesifikasjon og bistår videre til lokalene er ferdig bygget og tilpasset leietaker ved behov.  Vi arbeider innenfor segmentene kontor, logistikk og retail i Norges største byer.

Prosjektleder/rådgiver avd. leietakerrådgivning

Leveransen knyttet til prosjektledelse handler om å ivareta leietakers interesser gjennom en kontoretablering, gjennom å styre og/eller delta i leietakers interne prosjekt, samt følge opp utbygger/utleier gjennom hele byggeprosessen. Dette innebærer å delta å leietakers prosjektmøter, brukermøter og interne diskusjoner, være leietakers representant i prosjekterings- og byggefasen, delta på byggemøter, og sørge for anskaffelser av utstyr og tjenester og fysisk flytting.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og/eller delta i kundens prosjektorganisasjon
 • Prosjektledelse og/eller prosjektkoordinering
 • Dette innebærer følgende;
  • Rådgivning til MCL sine kunder i alle faser av prosjektet
  • Utarbeide styringsdokumenter som;
   • Budsjetter
   • Prosjektplaner
   • Fremdriftsplaner i MS project
   • Prosjektdirektiver
  • Lede/delta i prosjektmøter og arbeidsmøter hos kunde
  • Delta i byggemøter, følge opp byggeprosjekter på vegne av kunde
  • Vedlikeholde fremdriftsplaner i MS project
  • Følge opp budsjetter og andre styringsdokumenter
  • Føre referater fra prosjekt- og arbeidsmøter
  • Produsere og fremlegge nødvendige prosjektdokumenter, for eksempel presentasjoner, rapporter, beslutningsgrunnlag
  • Bistå og/eller gjennomføre innkjøpsprosesser knyttet til interiør, automater, AV utstyr, driftstjenester og andre kontorrettede anskaffelser
  • Gjennomføre interne rutiner som utarbeidelse av tilbud og fakturering
  • Delta på interne møter, samlinger og arrangementer
  • Utføre andre arbeidsoppgaver som kunde ønsker bistand til

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Strukturert og målrettet med stor arbeidskapasitet
 • Gode engelsk kunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Utadvendt og kontaktskapende med en sterk egen "drive"
 • Kommersielt fokus med høy forretningsmoral og integritet
 • Gode MS Office ferdigheter

Antatt arbeidserfaring for kandidater er 0-3 år med relevant utdannelse.

Vi tilbyr:
En stilling hvor rett person kan utvikle seg raskt og lære mye om næringseiendom, i tillegg til inspirerende og erfarne kollegaer med et bredt og kompetent fagmiljø. Vi holder til i hyggelig kontorlokaler sentralt i Vika.

Er dette av interesse kontakt:
Torgunn Skaalen Berg
Mob: 900 31 306
tsb@malling.no

Anneli Bagne Ingebo
Mob: 907 87 026
Abi@malling.no

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo