Stilling ledig i Stavanger - Eiendomssjef med teknisk bakgrunn

Publisert 14. november 2016

Til vårt nyetablerte selskap, Malling & Co Vågen AS, søker vi nå eiendomssjef.

Malling & Co Vågen AS skal drive med forvaltning av næringseiendom i Stavanger regionen. Bak selskapet står Eiendomshuset Malling & Co AS, Skagenkaien Eiendom AS v/Jan Olav Steensland og Harald Espedal AS. Selskapet vil ha kontorfellesskap med meglerselskapet Malling & Co Stavanger AS som har kontor i Stavanger sentrum.

Eiendomssjefen vil bli sentral i oppbyggingen av forvaltningsvirksomheten i Stavanger og vi søker etter en person som fortrinnsvis har erfaring fra eiendomsforvaltning og drift av fast eiendom. For stillingen er det påkrevet med høyere teknisk utdannelse, god skriftlig/muntlig formuleringsevne samt god økonomi- / regnskapsforståelse.

Sentrale arbeidsoppgaver for Eiendomssjefen vil være:

  • Kontakt med oppdragsgivere og leietagere
  • Avholde styremøter, årsmøter
  • Utarbeide vedlikeholds- og driftsbudsjetter
  • Følge opp alt løpende vedlikehold, driftsavtaler mv
  • Følge opp eiendommenes vaktmestertjeneste
  • Ivareta prosjektlederrollen ved mindre ombygginger mv
  • Drive aktiv akkvisisjon med tanke på nye oppdrag

Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Tor-Arne Utgård på tlf. 24 02 80 00.

Søknad sendes Malling & Co Forvaltning AS, post@mallingco.no, innen den 10.oktober 2014.

Se stillingsannonse på www.finn.no

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo